top of page

Siêu mẫu Thúy Hằng đến thăm nhà mẫu Roman Plaza Hà Nội