CBT-120B

  • Kích thước: 1800*1800*680 mm
  • Chất liệu thân bồn: Nhựa acrylic
  • Gồm vòi và 8 đầu massage

CBT-120

  • Kích thước: 1500*1500*680 mm
  • Chất liệu thân bồn: Nhựa acrylic
  • Gồm vòi và 8 đầu massage

    CBT-120B & CBT-120