CBT-132 

Kích thước: 1700*800*600 mm

Chất liệu thân bồn: Đá nhân tạo

CBT-132S

Kích thước: 1500*680*660 mm

Chất liệu thân bồn: Đá nhân tạo

      CBT-132 & CBT-132S

        Các sản phẩm khác