CFD-16

Chất liệu: Inox 304, phi 90/110

CFD-16

    Các sản phẩm khác