CSS-06 CHẬU BẾP ÐÚC THỦ CÔNG INOX 2 HỐ

  • Kích thước: 770*410*210mm
  • CSS-06 CHẬU BẾP ÐÚC THỦ CÔNG INOX 2 HỐ
  • Chậu đã bao gồm phụ kiện, không bao gồm vòi chậu
  • Chất liệu: Inox 304, độ dày: 1mm
  • Xiphon: Nhựa chịu nhiệt

CSS-06