CU-2212S TIỂU NAM ÐẶT SÀN

 • CU-2212S (Order)
 • Kích thước: 970x365x325 mm
 • Công nghệ men tự làm sạch. (Tiểu chưa

     bao gồm van xả, đã bao gồm phụ kiện)

                                         CU-2212S

                                         Các sản phẩm khác

                                         Mẹo nhỏ từ các chuyên gia

                                         Nhận bản tin
                                         Theo dõi
                                         • Thiết Bị Vệ SInh Cao Cấp Clara - Australia
                                         • Thiết Bị Vệ Sinh Cao Cấp Clara - Australia
                                         • Thiết Bị Vệ Sinh Cao Cấp Clara - Australia
                                         • CLB Kinh Doanh A&B

                                         © 2018 by Clara Vietnam. Site by Smart studio