Chung Cư The Garden Hill - 99 Trần Bình


Vị trí dự án: Số 99 Trần Bình, Mỹ Đình, Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng BID Việt Nam Tổng thầu: BIDcons.

25 views
Nhận bản tin
Theo dõi
  • Thiết Bị Vệ SInh Cao Cấp Clara - Australia
  • Thiết Bị Vệ Sinh Cao Cấp Clara - Australia
  • Thiết Bị Vệ Sinh Cao Cấp Clara - Australia
  • CLB Kinh Doanh A&B

© 2018 by Clara Vietnam. Site by Smart studio