top of page
Đối với khách lẻ và đại lý:

Khách hàng được phép đổi trả hàng nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

​ 1 Clara sẽ tạo điều kiện cho khách hàng đổi hàng sang mặt hàng khác với giá trị cao hơn hoặc bằng giá trị hàng cũ

 2 Hàng hóa khách hàng đã đồng ý mua sẽ không được trả lại dưới bất cứ hình thức nào

Đối với dự án :

Khách hàng chỉ được đổi trả hàng hóa trong trường hợp lỗi do nhà sản xuất hoặc không đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng, mã sản phẩm như hợp đồng đã ký kết.

bottom of page