top of page

Hướng dẫn sử dụng & lắp đặt

CT-113ES One Piece Toilet.png

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng bồn cầu két liền Clara

ct-317wp.jpg

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng bồn cầu két âm tường Clara

cu-1822p.jpg

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng tiểu nam Clara

CF-59356.jpg

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng sen tắm nóng lạnh Clara

CF-44354B_edited.jpg

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng vòi bếp Clara

CT-011 Two Piece Toilet.png

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng bồn cầu két rời Clara

CB-305 Wall-Hung Washbasin.png

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng chậu treo tường Clara

cb-169.jpg

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng chậu âm bàn, dương vành, bán âm bàn Clara

CF-01356 Built-In Shower.png

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng sen âm tường / âm trần Clara

CSS-04 Kitchen Sink.png

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng chậu bếp Clara

ct-405y.jpg

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng bồn cầu thông minh Clara

cb-005.jpg

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng chậu đặt bàn Clara

CF-45351.jpg

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng vòi chậu Clara

cf-42355.jpg

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng sen cây Clara

CF-102001_edited.jpg

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng vòi cảm ứng Clara

bottom of page