CBT-101

Kích thước: 1500*750*465 mm

Chất liệu thân bồn: Nhựa acrylic

CBT-101B

Kích thước: 1700*750*465 mm

Chất liệu thân bồn: Nhựa acrylic

 

      CBT-101 & CBT-101B

        Các sản phẩm khác