Thanh vắt khăn 2 tầng CA08-10

Chất liệu: Stainless Steel 304

Thanh vắt khăn 2 tầng CA08-10

    Các sản phẩm khác