Đĩa đựng xà phòng CA08-6

Chất liệu: Stainless steel 304

Đĩa đựng xà phòng CA08-6

    Các sản phẩm khác