CU-0721P TIỂU NAM TREO TƯỜNG

 • Kích thước sản phẩm: 680*330*270mm
 • Công nghệ men tự làm sạch
 • Sử dụng van xả nhấn CV-011 hoặc van cảm ứng CV-09

                                         CU-0721P

                                         Các sản phẩm khác

                                         Mẹo nhỏ từ các chuyên gia

                                         Nhận bản tin
                                         Kết nối với chúng tôi
                                         • Thiết Bị Vệ SInh Cao Cấp Clara - Australia
                                         • Thiết Bị Vệ Sinh Cao Cấp Clara - Australia
                                         • Thiết Bị Vệ Sinh Cao Cấp Clara - Australia
                                         • CLB Kinh Doanh A&B