Thanh vắt khăn 2 tầng CA08-9

Chất liệu: Stainless steel 304

Thanh vắt khăn 2 tầng CA08-9

    Các sản phẩm khác