Chất liệu: Stainless steel 304 bện sợi Inox, lõi nhựa cao su EPDM.

CD-02 Shower Hose

    Các sản phẩm khác