CFD-12 

 • Kích thước: 100 x 100mm
 • Chất liệu: Inox 304

                             CFD-12

                              Các sản phẩm khác