CSD-004 (ORDER)

*Chất liệu: Nhựa plastic + inox 

CSD-004 (ORDER)

    Các sản phẩm khác