Khay đựng xà phòng CA08-2B

Chất liệu: Inox 304 đánh bóng gương kỹ thuật cao

Khay đựng xà phòng CA08-2B

    Các sản phẩm khác