• Bệt điện tử ABIA CT-406
  • KT : 660*421*481mm
  • Bệt gồm nắp rửa điện tử
  • Chức năng: rửa trước rửa sau chuyên dụng
  • Pin sạc điện
  • Bảng điều khiển tay, xả xoáy

ABIA CT-406

Các sản phẩm khác

Mẹo nhỏ từ các chuyên gia

Nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi
  • Thiết Bị Vệ SInh Cao Cấp Clara - Australia
  • Thiết Bị Vệ Sinh Cao Cấp Clara - Australia
  • Thiết Bị Vệ Sinh Cao Cấp Clara - Australia
  • CLB Kinh Doanh A&B