Đầu xiphon nhấn CP-011

* Chất liệu : Đầu đồng mạ Niken Crome.

* Dành cho chậu không có nút xả tràn

Đầu xiphon nhấn CP-011

    Các sản phẩm khác