CSS-09

  • Chậu đã bao gồm phụ kiện, không bao gồm vòi chậu
  • Chất liệu : inox 304, dầy 1.03mm(+-0.03mm) 
  • KT:838*483*230mm 
  • Xiphon : Nhựa chịu nhiệt

CSS- 09

    Các sản phẩm khác